Aanmelden

- Balans Gooi & Vechtstreek -

Wilt u zichzelf of een cliënt van u aanmelden?

Gebruik dan ons Aanmeldformulier.

Er zijn 3 manieren om het formulier in te vullen.

U kunt het aanmeldformulier:

  1. uitprinten en dan volledig met de hand invullen. (scannen om aan te leveren per e-mail of post)
  2. gedeeltelijk online invullen, vervolgens printen en met de hand verder aanvullen. (scannen om aan te leveren per e-mail of post)
  3. volledig online invullen en opslaan als PDF*

*Als u het document volledig digitaal wil invullen dient u dat in éen sessie te doen. Tussentijds opslaan en de volgende
dag verder gaan is niet mogelijk.

Om het document te bewaren als PDF gaat u als volgt te werk:

  • Stap 1: Klik met de rechter muisknop op het document en kies voor “PRINTEN/AFDRUKKEN”. (of druk CTRL+P)
  • Stap 2: In het geopende selectie venster kiest u voor “PRINTEN/AFDRUKKEN als PDF”.