Wie zijn wij?

- Balans Gooi & Vechtstreek -

Wie zijn wij?

Balans Gooi & Vechtstreek is opgericht in 2007 door N.W.M Loogman. Inmiddels is ons kantoor gegroeid en zijn er 3 bewindvoerders en 1 assistent bewindvoerder werkzaam. Twee van deze bewindvoerders zijn ook werkzaam als curator en mentor.

Door de kleinschaligheid van ons bedrijf, kunnen wij de lijnen met onze cliënten kort houden. Wij streven ernaar goed bereikbaar te zijn voor zowel de cliënten, familieleden van cliënten en eventuele begeleiders. Ook al zijn we klein en streven we naar goede bereikbaarheid, we hebben wel duidelijke richtlijnen voor onze cliënten. Dit is noodzakelijk om onze zaken overzichtelijk te houden.

Wat hebben we hoog in het vaandel staan.

Budget en begrip in balans, wat bedoelen we daar nu mee? Respect voor onze cliënten, maar wel de verantwoordelijkheid nemen die bij ons vak hoort.

Heeft u een klacht?

Ben je niet tevreden over de manier waarop we ons werk voor jou doen? Of is er iets voor jou besloten waar je het niet mee eens bent? Wij proberen zo goed en zo integer mogelijk te werken. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit echt niet (meer) aansluit of aan heeft gesloten op jouw verwachting. Dit kun je altijd bij ons kenbaar maken zodat we hierover in gesprek kunnen om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is maatwerk. Samen komen we daar wel weer uit. Er is ook een officieel klachtenreglement. Dit vind je hier terug. 

Privacy

Klik hier voor de pagina over ons privacy beleid.

Kwaliteits controle

Wie controleert ons om te kijken of wij onze taken uitvoeren zoals het hoort? Balans Gooi & Vechtstreek is lid van de beroepsvereniging HORUS. Balans Gooi & Vechtstreek wordt ook jaarlijks gecontroleerd door het Landelijk kwaliteitsbureau CBM van de rechtbank. Zij kijken of wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor professionals, verwoord in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren, opgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. (rijksoverheid.nl)

Links

U vind meer informatie over alle wettelijke maatregelen op de website van de rechtspraak.