Budgetbeheer

- Balans Gooi & Vechtstreek -

Budgetbeheer

Budgetbeheer is een service die wordt aangeboden aan personen die zelf hun financiële zaken niet meer kunnen of willen regelen.
Er is dan geen sprake van bewindvoering of mentorschap of curatele.
U kunt bijvoorbeeld denken aan ouderen die de weg in het moderne betalingsverkeer nog maar nauwelijks kunnen volgen. Wij nemen alle financiële handelingen van u over. In overleg krijgt u inzage in uw bankgegevens, zonder dat u daar zelf in kunt werken. Dat is dan niet nodig. U kunt dan wel meekijken.
Uw houd de volledige beschikbaarheid over uw geld.

Balans Gooi & Vechtstreek levert 2 vormen van budgetbeheer

Budget beheer Volledig pakket:

hier voeren we het budgetbeheer uit zoals we dat ook voor bewind doen alleen zonder de beschikking van de rechtbank. Lees voor de werkwijze de beschrijving bij beschermingsbewind Bij budget beheer is er geen sprake van een wettelijke maatregel. Dit is op vrijwillige basis. Wel maken we van te voren afspraken over deze vorm van financieel beheer om te zorgen dat het budgetbeheer ook kan doen waar het voor wordt ingezet:

  • Zorgen dat er overzicht is in de geldzaken
  • Zorgen dat de rekeningen op tijd worden betaald en dat er geen betalingsachterstanden of zelfs schulden ontstaan.

Budget basis:

Deze vorm van budget beheer is geschikt voor mensen die overzicht in hun geldzaken willen krijgen en behouden, maar voldoende geholpen zijn met een professionele budgethouder die meekijkt om te zorgen dat de financiële situatie ook stabiel blijft.
De financiële post blijft dan bij jouwzelf komen. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorsturen van deze post, zodat wij rekeningen kunnen betalen voor er achterstanden ontstaan.
Zaken als aangifte IB en het aanvragen van kwijtscheldingen voor gemeentelijke lasten e.d., moet je dan zelf doen.
We kijken altijd eerst samen naar jouw financiële situatie en bepalen wat er nodig is om het budgetbeheer succesvol uit te kunnen voeren voor jou.

Wat kost het?

Raadpleeg voor de kosten de pagina Tarieven.