Regelen nalatenschap

- Balans Gooi & Vechtstreek -

Regelen nalatenschap bij overlijden van de onderbewindgestelde 

Wat gebeurt er bij overlijden?

Als een dierbare naaste overlijdt, gebeurt er vaak veel tegelijk voor de nabestaanden. Er is verdriet, maar er moeten ook dingen geregeld worden. De ceremonie rondom het afscheid is er eerst. Er moet een uitvaart geregeld worden, vaak moet er nog (snel) een woning of een kamer leeggemaakt worden.

De bevoegdheden van de bewindvoerder, mentor of curator stoppen bij overlijden van betrokkene/curandus.

Voor ons als wettelijk vertegenwoordiger is er nog de verplichting om een financieel eindverslag te maken voor de rechtbank en alle crediteuren en debiteuren te informeren over het overlijden.

Wij controleren het CTR om te kijken of er een testament is opgemaakt.

Maar onze bevoegdheden stoppen per direct, dat betekent dat er geen betalingen meer kunnen worden gedaan. De bankrekening wordt geblokkeerd. De banken hebben hier hun eigen regels/oplossingen voor.

Wie handelt dan de financiële zaken af na overlijden?

De eindrekening en verantwoording zal door ons worden opgemaakt, want dit gaat over de periode voor overlijden. Als bekend is wie de wettelijk erfgenamen zijn, wordt dit financiële eindverslag met hen besproken en wordt er gevraagd te tekenen voor akkoord. Daarna gaat dit verslag naar de rechtbank. Vanuit het bewind is hiermee het ‘dossier’ gesloten.

Echter voor de erfgenamen volgt nog een traject: de financiële zaken zullen verder moeten worden opgepakt en afgerond door de wettelijk erfgenamen.

Balans Gooi & Vechtstreek kan u daar mogelijk bij helpen. Wij zijn opgeleid tot register executeur en kunnen gemachtigd worden om deze afhandeling te verzorgen.

Om te kunnen beoordelen of er en wat de mogelijkheden zijn om deze werkzaamheden voor de wettelijk erfgenamen uit handen te nemen, kunt u contact met ons opnemen.
We moeten per situatie bekijken of er mogelijkheden zijn.
Wilt u weten wat Balans Gooi & Vechtstreek op dit gebied voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. We zullen u uitgebreid te woord staan.