Mentorschap

- Balans Gooi & Vechtstreek -

Mentorschap

Wat is mentorschap?

Bij Mentorschap worden niet de financiële, maar persoonlijke belangen van de cliënt behartigd. Zaken over geld en goederen vallen hier dus niet onder.

Voor wie is deze maatregel?

Mentorschap kan ook worden aangevraagd voor mensen die bijvoorbeeld dementerend zijn, verstandelijk beperkt of bij dusdanige geestelijke problemen dat het zelf nemen van persoonlijke beslissingen niet meer verantwoord is. Familie van de betrokkene is niet altijd in staat om deze rol op zich te nemen. Soms is er geen familie meer. Dan is het benoemen van een mentor een geschikte oplossing.

Hoe gaat het in zijn werk?

Persoonlijke belangen zijn bijvoorbeeld zaken die gaan over medische beslissingen zoals het wel of niet ondergaan van een operatie.De mentor overlegt dan met de behandelend arts. Over de verzorging/verpleging of beslissingen over wel of niet zelfstandig kunnen blijven wonen. Indien mogelijk worden deze zaken samen met de cliënt genomen. Als dat niet (meer) kan, neemt de mentor dat volledig over.

Wat kost het?

Raadpleeg voor de kosten de pagina Tarieven.